Der Untergang, R: Oliver Hirschbiegel. Buch: Bernd Eichinger. BRD 2004

Krieg à la carte:

kartographische Erzählstrategien verfilmter Kampfhandlung in Raoul Walshs Objective, Burma! (USA 1945)
1/9/2005
in
Syndicate content